Ruotsi selvittää EU-maiden pelimonopolien tulevaisuuden

Ruotsi toimittaa tänään EU-tuomioistuimelle viisi kysymystä, joiden merkitys Euroopan uhkapelimarkkinoille on kriittinen. Kysymyksillä haetaan selvityksiä sille, miten paikalliset arpajaislait ja EU:n vaatimukset sopivat yhteen.
Kysymykset ovat luonteeltaan varsin teknisiä ja liittyvät EU-lainsäädännön ja erityisesti vuoden 2003 Gambelli-tapauksen yksityiskohtiin. Ruotsin valtio haluaa tietää, onko esimerkiksi yleisen edun tavoitteleminen riittävä syy monopolin ylläpitämiseen, jos monopoli markkinoi pelejään ja rahoittaa yhteiskunnallista toimintaa. Lisäksi halutaan tietää, onko oikein kieltää toisissa EU-maissa toimivien yhtiöiden markkinointia samalla kun monopoliyhtiö saa markkinoida tuotteitaan vapaasti. Samoin halutaan selvittää, voiko toisessa EU-maassa toimiva yhtiö markkinoida pelejään muissa EU-maissa, joissa sillä ei ole erillistä toimilupaa.
Kysymykset eivät sido vain Ruotsin tuomioistuimia, vaan ne koskevat kaikkia EU-maita. Niinpä vastaukset kysymyksiin vaikuttavat kriittisesti uhkapelimarkkinoiden kehitykseen kaikkialla EU:ssa.
Selkeitä vastauksia uhkapelimonopolien puolesta tai vastaan kysymyksistä ei odoteta, mutta asianajaja Stefan Widmark odottaa EY-tuomioistuimen määrittelevän yksityiskohtaisesti, mitä kansallisella tasolla sallitaan. Toinen vaihtoehto on Widmarkin mukaan se, että pelimonopolimaat heittävät tapauksen yhdessä tuumin pois oikeudesta välttyäkseen kiusallisilta vastauksilta. Tuloksia voidaan joka tapauksessa odotella parin vuoden sisällä.